Přípony souborů, koncovky souborů

Šablony - používané přípony souborů (koncovky), jak otevřít, přehrát, spustit, editovat?

ŠablonyKategorie šablony obsahuje vybrané šablony souborů. Většinou se jedná o dokumenty, které lze otevřít a editovat v programech z balíku Microsoft Office, případně OpenOffice.org nebo Libre Office.

dototp

otsott

stwxlt