Přípony koncovky formáty souborů

Šablony - jak a v čem otevřít, upravit, přehrát, převést spustit, editovat?

ŠablonyKategorie šablony obsahuje vybrané šablony souborů. Většinou se jedná o dokumenty, které lze otevřít a editovat v programech z balíku Microsoft Office, případně OpenOffice.org nebo Libre Office.

dototp

otsott

stwxlt