Přípony, formáty souborů
Jak, v čem a čím převést, editovat, spustit, vytvořit, importovat, exportovat, soubory z kategorie dokumenty?

Dokumenty

Přehled formátů, koncovek, přípon souborů v sekci Dokumenty, řazeno sestupně od konce abecedy od Ž po A. Zobrazeno celkem 36 přípon souborů. 1. strana výpisu.

Na tomto webu jste mohli získat informace o souborových formátech, příponách a koncovkách souborů. V detailním popisu každé přípony jste se mohli dozvědět informace o tom, jakým programem nebo službou převést, upravit, rozbalit, editovat, přehrát, spustit, nebo otevřít soubor s uvedenou příponou. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Můžete též vyzkoušet hledat kupř. ve Wikipedii, kde naleznete víc aktuálních informací.