Přípony, formáty souborů
Jak, v čem a čím importovat, prohlížet, editovat, spustit, konvertovat, přehrát, soubory z kategorie internet a web?

Internet a web

Přehled formátů, koncovek, přípon souborů v sekci Internet a web, řazeno sestupně od konce abecedy od Ž po A. Zobrazeno celkem 26 přípon souborů. 1. strana výpisu.

  • 1

Tyto stránky obsahují informace o formátech a příponách souborů. V detailním popisu každé přípony jste se mohli dozvědět informace o tom, jakým programem nebo službou importovat, převést, komprimovat, prohlížet, otevřít, editovat, nebo zobrazit soubor s uvedenou příponou. Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Doporučujeme zkusit nalézt informace kupř. v populární Wikipedii, kde naleznete víc aktuálních informací.