Přípony, formáty souborů
Jak, v čem a čím přehrát, spustit, vytvořit, převést, konvertovat, otevřít, soubory z kategorie fonty?

Fonty

Přehled formátů, koncovek, přípon souborů v sekci Fonty, řazeno sestupně od konce abecedy od Ž po A. Zobrazeno celkem 2 přípon souborů. 1. strana výpisu.

  • 1

Tyto stránky obsahují informace o formátech a příponách souborů. V detailním popisu každé přípony jste se mohli dozvědět informace o tom, jakým programem nebo službou přehrát, upravit, komprimovat, spustit, zobrazit, vytvořit, nebo změnit soubor s uvedenou příponou. Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Zkuste též hledat informace kupř. v populární Wikipedii, kde naleznete víc aktuálních informací.