Přípony, formáty souborů
Jak, v čem a čím editovat, exportovat, zobrazit, přehrát, spustit, importovat, soubory z kategorie systémové soubory?

Systémové soubory

V této kategorii se nacházejí přípony (koncovky) systémových souborů. Editace, přesun či smazání souborů tohoto typu může zapříčit nefunkčnost operačního systému. Buďte proto obzvláště opatrní při práci s těmito systémovými soubory.

  • 1