Přípony, formáty souborů
Jak, v čem a čím konvertovat, editovat, importovat, otevřít, upravit, přehrát, soubory z kategorie spustitelné soubory?

Spustitelné soubory

V této kategorii se nachází přípony spustitelných souborů (koncovky souborů). Dříve byla tato kategorie vcelku jednoduše vymezena na několik typů souborů, postupně se však prolíná s jinými kategoriemi, především s dokumenty, které často obsahují různé skripty a makra, které se automaticky spustí po jejich načtení. Každopádně si dávejte pozor na neznámé spustitelné soubory a raději je přes spuštěním prověřte kvalitním antivirovým programem.

  • 1