Přípony, formáty souborů
Jak, v čem a čím změnit, přehrát, otevřít, převést, prohlížet, editovat, soubory z kategorie systémové soubory?

Systémové soubory

Přehled formátů, koncovek, přípon souborů v sekci Systémové soubory, řazeno sestupně od konce abecedy od Ž po A. Zobrazeno celkem 4 přípon souborů. 1. strana výpisu.

  • 1

Naše webové stránky obsahují informace o příponách souborů a souborových formátec. U každé koncovky souborů je uveden stručný popis a seznam programů, aplikací nebo webových služeb pomocí kterých lze uvedené soubory změnit, komprimovat, upravit, přehrát, konvertovat, otevřít, nebo vytvořit. Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Můžete též vyzkoušet hledat informace třeba v projektu Wikipedia, kde naleznete víc aktuálních informací.