Přípony, formáty souborů
Jak a v čem rozbalit, importovat, otevřít, změnit, exportovat, komprimovat soubory s různými příponami?

LibreOffice Calc

LibreOffice Calc je aplikace z populárního kancelářské balíku LibreOffice. Jedná se tzv. tabulkový procesor podobný Excelu z Microsoft Office. V tomto programu lze vytvářet nejrůznější tabulky s výpočty, řazeními, grafy apod. Program umí otevřít, uložit, importovat a exportovat mnoho různých formátů z jiných aplikací (např. z již zmiňovaného Excelu). Celý kancelářský balík je k dispozici zdarma (pod GPL licencí) a je možné jej využívat pod různými operačními systémy jako je Microsoft Windows, Linux (Ubuntu, Fedora, Mint apod.) nebo pod Mac OS X.

LibreOffice Calc

Informace o aplikaci LibreOffice Calc

Název aplikace: LibreOffice Calc
Autor: The Document Foundation
Licence: GPL
Aktuální verze: 5.4.1 (k datu 14.9. 2017)
Velikost souboru: 267 MB (kompletní balík LibreOffice)
Operační systémy: Microsoft Windows 32-bit a 64-bit, Mac OS X, Linux
Webové stránky: www.libreoffice.org

Seznam koncovek, přípon souborů podporovaných programem LibreOffice Calc

Aplikace LibreOffice Calc umožňuje vytvořit, editovat, importovat, exportovat nebo zobrazit následující formáty souborů

xml 123 csv dbf dif gct gnm odc ods oos ots pdf pxl sdc slk stc stm sxc tdl txt uos vor wb2 wk1 wk3 wk4 wks wq1 wq2 xls xlsb xlsm xlsx xlt xltm xlw

Údaje jsou platné k 14.9. 2017. Možnost chyb vyhrazena.